Kinderopvang

Verzoek tot verplaatsing van BSO naar dagopvang afgewezen

27 sep 2017

Hoe flexibel is de ‘Wet flexibel werken’? Stel, een werknemer werkt in de Kinderopvang als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Ze wil vanwege eigen belang (handige arbeidstijden, prettige omgang...

Meer »


Hoge Raad: “WOR ook tijdens faillissement van toepassing, tenzij…”

13 jul 2017

De ondernemingsraad staat niet direct buiten spel bij een faillissement. Stel, een onderneming gaat failliet. De curator is druk doende om de boel te regelen. Hij besluit zelfs om een...

Meer »


Het leven kan alleen achteruit worden begrepen; maar het moet vooruit worden geleefd

— Kierkegaard
0