Kinderopvang

Hoge Raad: “WOR ook tijdens faillissement van toepassing, tenzij…”

13 Jul 2017

De ondernemingsraad staat niet direct buiten spel bij een faillissement. Stel, een onderneming gaat failliet. De curator is druk doende om de boel te regelen. Hij besluit zelfs om een...

Meer »


Optreden tegen evident onrechtmatige recensies plus afgifte NAW-gegevens

01 Apr 2016

Recensies, ze kunnen je onderneming maken of breken. Maar wat nu als een recensie vals of verzonnen is? Dit lot trof een kinderopvang in Amsterdam. In onderhavige zaak lijdt een...

Meer »


Kinderleidster vergeet kind, ontslag op staande voet?

15 Mar 2016

Hoger beroep in de WWZ De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft vele veranderingen met zich meegebracht. Eén daarvan is de mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie. Waar partijen vóór...

Meer »


De logica jaagt de waarheid de boom van de grammatica in

— Quine
0