Disclaimer

Betaling spookfacturen leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid

22 jan 2021

Niet elke bestuurder is te vertrouwen. Dat ondernemen gepaard gaat met risico’s, is algemeen bekend. Er worden soms grote bedragen geïnvesteerd en veel gaat op basis van goed vertrouwen, ook...

Meer »


Ziekmelding verkeerd gedaan, ontslag op staande voet?

14 jan 2021

Alle regels op een rijtje. De meeste bedrijven hebben wel een of ander protocol voor een ziekmelding. Gebruikelijk is het telefonisch doorgeven van de ziekmelding aan een leidinggevende voor 09:00...

Meer »


Personenregister kinderopvang, hoe zit het?

13 jan 2021

Wat zijn de verplichtingen anno 2021? Iedereen die woont of werkt op een plek waar (ook) kinderen worden opgevangen, moet zich registreren in het zogenaamde Personenregister kinderopvang. Per 1 januari...

Meer »


Alleen iemand die niet roeit, heeft voldoende tijd om de boot te laten schommelen

— Sartre
0