CAO Handhaving

You can run but you can’t hide – part III

06 apr 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid én overgang van onderneming. Opnieuw is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld in de cao-handhavingspraktijk. Eerder blogden we al over een bestuurder die, net vóór de cao-controle, de aandelen in...

Meer »


Hoge Raad geeft CAO-controleorgaan SFT gelijk

10 jan 2017

Een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan niet aan een CAO-controleorgaan (SFT) worden tegengeworpen. Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad beslist in een langlopend geschil tussen SFT, het...

Meer »


TBB ↔ J.B. Metselwerken B.V.

31 jul 2013

Vonnis Rechtbank Midden-Nederland Afdeling Civiel recht kantonrechter, locatie Almere zaaknummer : 657933 MC EXPL 13-3303 datum  : 31 juli 2013 in de zaak van: de stichting Stichting Technisch Bureau voor...

Meer »


De logica jaagt de waarheid de boom van de grammatica in

— Quine
0