CAO Handhaving

Driewerf hoera!

27 sep 2018

Winst bij bestuurdersaansprakelijkheid en doorbreking contracting constructies. Je hebt mooie dagen en je hebt hele mooie dagen. Drie overwinningen op één dag resulteert in het laatste. Het Hof Arnhem-Leeuwarden sprak...

Meer »


Hoge Raad geeft CAO-controleorgaan SFT gelijk

10 jan 2017

Een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan niet aan een CAO-controleorgaan (SFT) worden tegengeworpen. Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad beslist in een langlopend geschil tussen SFT, het...

Meer »


TBB ↔ J.B. Metselwerken B.V.

31 jul 2013

Vonnis Rechtbank Midden-Nederland Afdeling Civiel recht kantonrechter, locatie Almere zaaknummer : 657933 MC EXPL 13-3303 datum  : 31 juli 2013 in de zaak van: de stichting Stichting Technisch Bureau voor...

Meer »


Het is niet genoeg een goed stel hersenen te hebben; het belangrijkste is ze goed te gebruiken

— Descartes
0