CAO Handhaving

You can run, but you can’t hide – part II

20 Sep 2017

Wederom bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen door de Rechtbank in CAO handhavingszaak. Enkele weken geleden blogde ik al over een arrest van de SNCU tegen een bestuurder die nét voor de CAO-controle zijn...

Meer »


Hoge Raad geeft CAO-controleorgaan SFT gelijk

10 Jan 2017

Een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan niet aan een CAO-controleorgaan (SFT) worden tegengeworpen. Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad beslist in een langlopend geschil tussen SFT, het...

Meer »


TBB ↔ J.B. Metselwerken B.V.

31 Jul 2013

Vonnis Rechtbank Midden-Nederland Afdeling Civiel recht kantonrechter, locatie Almere zaaknummer : 657933 MC EXPL 13-3303 datum  : 31 juli 2013 in de zaak van: de stichting Stichting Technisch Bureau voor...

Meer »


De logica jaagt de waarheid de boom van de grammatica in

— Quine
0