Een juridische puzzelaar

Eveline Speich

Onze advocaten en juristen


Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen

— Wittgenstein