Een juridische puzzelaar

Eveline Speich

Onze advocaten en juristen


Het is in het discours dat macht en kennis bij elkaar komen

— Foucault