Transformatie door co-creatie

Arthur Hol

Onze advocaten en juristen


Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen

— Wittgenstein