Een kijkje in de keuken van DKVA

Schending geheimhoudingsplicht levert hoge boetes op

02 okt 2019

Geheim is geheim. In veel arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen en VSO’s staat een geheimhoudingsbeding. Het is voor werkgevers van groot belang om zekerheid te hebben dat een werknemer geen bedrijfsinformatie naar buiten...

Meer »


Oproepcontracten onder de WAB

02 okt 2019

Hoe zit het vanaf 1 januari 2020 met oproepcontracten? Bij de meeste mensen is het inmiddels wel bekend. Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in...

Meer »


Hé, ho, een bedenktermijn bij de VSO

01 okt 2019

Werknemer heeft 14 dagen bedenktermijn. Werkgevers en werknemers kunnen samen een vaststellingsovereenkomst (VSO) sluiten om een dienstverband te beëindigen. De redenen kunnen uiteenlopend zijn, maar meestal is sprake van een...

Meer »


Het is in het discours dat macht en kennis bij elkaar komen

— Foucault