Vastgoed & bouw

Erfpacht; alternatieven?

15 Jul 2015

Er zijn diverse factoren die erfpacht minder aantrekkelijk kunnen maken voor erfpachtgevers en/of erfpachters. Een zeer belangrijke factor is  onduidelijkheid over de hoogte van de canon. Deze vertoont geregeld een...

Meer »


Vestiging kwalitatieve verplichting; is “monddood-clausule” toegestaan?

14 Jul 2015

Veel vastgoedbeleggers en eigenaren van het perceel grond met opstallen wensen in de koopakte de monddood-clausule op te nemen. In deze clausule wordt beoogd dat koper zich verklaart geen bezwaar...

Meer »


DAKTERRASSEN EN DE VVE

06 Feb 2014

Is een vergadering van de Vereniging van Eigenaars bevoegd om een gemeenschappelijk dak aan één eigenaar exclusief in gebruik te geven om daarop een dakterras aan te leggen? Niets lijkt...

Meer »


Het is in het discours dat macht en kennis bij elkaar komen

— Foucault
0